Ingangsdatum: 1 mei 2020

Inleiding

VClerk AS, onze dochter- en houdstermaatschappijen (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) bieden uw organisatie een dienst aan waarmee videomedewerkers uw klanten kunnen assisteren en specifieke producten of diensten kunnen samenstellen die zijn afgestemd op en gepersonaliseerd voor elke klant, via een beveiligde videoverbinding.

Wij begrijpen dat u en uw klanten, als facilitator van het contact en de interactie van uw organisatie met uw klanten, uw vertrouwen in ons stellen om op verantwoorde wijze met uw gegevens om te gaan. Aangezien ons bedrijf is opgericht en gebouwd door softwareontwikkelaars, zijn we bewust van het belang van gegevensbescherming. Wij zijn zelf eindgebruikers van talloze toepassingen, net zoals iedereen, en wij hechten evenveel waarde aan uw recht op privacy als aan ons eigen recht.

Met dit privacybeleid willen wij laten zien dat wij uw privacy willen beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en u informeren over de manier waarop wij persoonlijke informatie verwerken. Wij willen u in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen over uw gegevensbescherming bij het gebruik van onze diensten. We willen u ook voorzien van relevante informatie om uw eindgebruikers te helpen om gegronde beslissingen te nemen over hun persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van onze diensten gebruiken op uw toepassingen.

Als u meer vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy@vclerk.com.

Overzicht

VClerk verwerkt twee brede categorieën van persoonsgegevens wanneer u onze producten en diensten gebruikt:

Wij verwerken deze categorieën persoonsgegevens op verschillende manieren omdat de directe relatie die wij hebben met u, onze klant, anders is dan de indirecte relatie die wij met uw eindgebruikers hebben.

Hoe Wij Persoonlijke Informatie Verwerken 

Wanneer verzamelen en verwerken wij Klantaccountgegevens?

​​

In bepaalde rechtsgebieden, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), wordt in de wetgeving inzake gegevensbescherming (ook privacy genoemd) onderscheid gemaakt tussen “voor de verwerkingsverantwoordelijken” en “verwerkers” van persoonsgegevens. Een verwerkingsverantwoordelijke beslist waarom en hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt. Een verwerker verwerkt persoonsgegevens namens een voor de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de instructies van de voor de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer wij uw Klantaccountgegevens gebruiken, handelen wij als een verwerkingsverantwoordelijke; wij besluiten welke informatie wij verzamelen en wat wij ermee doen. Wanneer wij uw producten verwerken zodat u ze aan uw klanten kunt presenteren of via een videogesprek met u in contact kunt komen, treden wij op als een verwerker.  Videobeelden van het gesprek kunnen worden opgeslagen om ons te helpen met de verbetering van onze diensten, en wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor die informatie (zie Eindgebruikergegevens voor meer informatie).

In principe gebruiken wij Klantaccountgegevens om ons te helpen:

Welke Klantaccountgegevens Wij Verwerken Wanneer U Onze Website Bezoekt of een Verzoek Om Informatie Indient en Waarom 

Wanneer u onze website bezoekt, onze chatfunctie gebruikt om met ons te praten, u aanmeldt voor een evenement of meer informatie over ons aanvraagt, verzamelen wij automatisch informatie met behulp van traceringstechnologieën, zoals cookies, of via webformulieren waar u uw informatie intypt. Wij verzamelen deze informatie om u te voorzien met wat u nodig heeft, om meer te weten te komen over wie geïnteresseerd is in onze producten en diensten, en om de navigatie-ervaring op onze pagina’s te verbeteren.

Informatie Die U Rechtstreeks Deelt: Op sommige plaatsen op de publiek gerichte websites van VClerk kunt u webformulieren invullen om te vragen om te worden benaderd door ons Sales Team, om u aan te melden voor een nieuwsbrief of andere interactie, of om te praten met onze Sales of Customer Support Teams via onze websitechat. De specifieke persoonlijke informatie die wordt gevraagd, varieert afhankelijk van het doel van de interactie. Wij zullen u vragen om informatie die wij nodig hebben om u te kunnen voorzien van wat u vraagt (bijv. uw e-mailadres als u zich wilt aanmelden voor een nieuwsbrief of uw telefoonnummer als u wilt dat een lid van ons verkoopteam u belt). Wij kunnen u ook om aanvullende informatie vragen om ons te helpen u als klant beter te begrijpen, zoals uw specifieke gebruikssituatie, uw bedrijfsnaam of uw functie binnen uw bedrijf. Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van doorlopende marketingcommunicatie van ons, zoals een nieuwsbrief, kunt u er altijd voor kiezen om u af te melden voor verdere communicatie, via een voorkeurenpagina die zal worden gekoppeld aan elke marketinge-mail die u van ons ontvangt. U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice om uw keuze voor een opt-out kenbaar te maken.

Opmerking: Wij kunnen informatie over u verzamelen, als onze klant of potentiële klant, uit openbaar beschikbare bronnen, zodat wij u beter kunnen begrijpen. Wij kunnen openbaar beschikbare informatie over u gebruiken via diensten zoals LinkedIn, of wij kunnen informatie over uw bedrijf verkrijgen van derden, zoals uw bedrijfstak, de grootte van uw bedrijf en de URL van de website van uw bedrijf.

Informatie Die Wij Automatisch Verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, inclusief onze webformulieren, verzamelen wij en onze dienstverleners die namens ons optreden automatisch bepaalde informatie met behulp van trackingtechnologieën zoals cookies en soortgelijke technologieën. Wij gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers van onze websites deze gebruiken en welke pagina’s en functies van de websites het populairst zijn. Dit helpt ons te begrijpen hoe wij onze websites kunnen verbeteren en de prestaties van onze advertenties te volgen. Daarnaast gebruiken wij trackingtechnologieën om de navigatie-ervaring op onze websites te helpen verbeteren. Voor meer details over ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën verwijzen wij u naar onze Cookie Notice.

Welke Klantaccountgegevens Wij Verwerken Wanneer U met Onze Verkoop- Of Klantenserviceteams Communiceert en Waarom

Het is mogelijk dat u persoonlijke informatie, zoals uw contactinformatie, deelt met een lid van ons verkoopteam of klantenondersteuningsteam wanneer u met hen communiceert. Wij houden een verslag bij van deze interactie. Wanneer u contact opneemt met ons verkoopteam of Klantenserviceteam, bewaren deze teams een dossier van deze communicatie, inclusief uw contactgegevens en andere informatie, die u in de loop van de communicatie deelt. Wij slaan deze informatie op om ons te helpen bij het bijhouden van de vragen die we ontvangen, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren en training kunnen geven aan teamleden. Deze informatie helpt onze teams ook bij het beheren van onze lopende relaties met onze klanten. Omdat we een dossier van deze communicatie bewaren, vragen we u om goed na te denken over welke informatie u deelt met onze verkoop- en klantenondersteuningsteams. Hoewel wij de nodige maatregelen zullen nemen om alle gevoelige informatie die u met ons deelt te beschermen, kunt u het beste vermijden om persoonlijke of andere gevoelige informatie te delen in deze communicatie die niet nodig is voor deze teams om u te helpen.

Welke Klantaccountgegevens Wij Verwerken Wanneer U Zich Aanmeldt Voor En Inlogt met Een Vclerk-Account en Waarom 

Wanneer u zich aanmeldt voor een VClerk Account, vragen wij u om bepaalde informatie, zoals uw contactgegevens en factuurgegevens, zodat wij met u kunnen communiceren en zodat u kunt betalen voor onze producten en diensten. Wij verzamelen deze gegevens zodat wij u kunnen factureren voor uw gebruik van onze producten en diensten. Uw factuuradres kan ook worden gebruikt voor belastingberekening en controledoeleinden. We verzamelen ook automatisch bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, wanneer u inlogt op uw account of anderszins gebruikmaakt van de producten of diensten van VClerk. We gebruiken deze gegevens om te begrijpen wie onze diensten gebruikt en hoe, en om fraude, misbruik of beveiligingsincidenten op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken.

Informatie die u direct deelt: Wanneer u zich aanmeldt voor een VClerk-account, kan u worden gevraagd om ons uw naam, e-mailadres, uw bedrijfsnaam, organisatie- en BTW-nummer te geven, en om een wachtwoord aan te maken. Wij verzamelen deze informatie zodat wij weten wie u bent, hoe wij met u kunnen communiceren over uw account(s), en u kunnen herkennen wanneer u met ons communiceert via het dashboard of anderszins. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u informatie te sturen over andere producten, diensten of evenementen waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor verdere marketingcommunicatie via uw marketingvoorkeurenpagina die gelinkt is aan elke marketingmail die u van ons ontvangt. U kunt ook contact opnemen met ons Customer Support Team om uw keuze voor opt-out kenbaar te maken. Opmerking: Als klant kunt u zich niet afmelden voor technische updates, bijv. berichten over geplande onderhoudsmomenten.

Informatie Die We Automatisch Genereren Of Verzamelen: Wanneer u zich aanmeldt voor een account bij ons, zullen wij u en uw account(s) automatisch unieke ID’s toewijzen en zullen wij automatisch API-sleutels genereren voor elk van uw accounts. Deze worden gebruikt zoals een gebruikersnaam en wachtwoord om API verzoeken te doen. In plaats van deze API sleutels te gebruiken, kunt u ook uw eigen API sleutels opgeven, en deze gebruiken wanneer u verzoeken indient bij VClerk. We houden deze gegevens bij, zodat we zeker kunnen zijn dat u het bent die de verzoeken indient wanneer u de applicatie gebruikt.

Daarnaast verzamelen wij bovendien uw IP-adres wanneer u ons dashboard gebruikt, alsook andere gegevens, via trackingtechnologieën zoals cookies en soortgelijke technologieën. Wij gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe klanten ons platform gebruiken, wie die klanten zijn (als ze een bedrijf zijn en het IP-adres aan dat bedrijf is gekoppeld), vanuit welk land ze inloggen (voor analyse- en exportcontroledoeleinden) en om de navigatie-ervaring te helpen verbeteren. Voor meer details over ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar onze Cookie Notice.

Merk op dat we ook het IP-adres van uw apparaten of servers verzamelen wanneer u verzoeken doet aan onze API’s. We verzamelen en verwerken ook de informatie die is opgenomen in de interacties tijdens uw gebruik van VClerk. Voor meer informatie over hoe persoonsgegevens in die context worden verwerkt, zie het onderdeel “Hoe Wij Persoonsgegevens Van Eindgebruikers Verwerken” hieronder.

Alle informatie die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor een VClerk-account en interactie hebt met uw dashboard of onze producten of diensten, kan worden gebruikt voor het opsporen, voorkomen of onderzoeken van beveiligingsincidenten, fraude of misbruik en oneigenlijk gebruik van onze producten en diensten.

Hoe Lang We Uw Klantaccountgegevens Bewaren 

VClerk bewaart uw Klantaccountgegevens zo lang als nodig is om u te voorzien van onze diensten en om onze onderneming te exploiteren. Als u ons vraagt om specifieke persoonlijke informatie uit uw Klantaccountgegevens te verwijderen (zie “Hoe U Keuzes Kunt Maken Over Uw Klantaccountgegevens”), zullen wij aan uw verzoek voldoen, tenzij het verwijderen van die informatie ons verhindert noodzakelijke bedrijfsfuncties uit te voeren, zoals het factureren van onze diensten, het berekenen van belastingen of het uitvoeren van vereiste controles, enz.

Hier volgt een overzicht van hoe lang wij Klantaccountgegevens bewaren in een vorm die kan worden gebruikt om u te identificeren, tenzij er een specifieke noodzaak of verplichting is om uw informatie langer te bewaren (zoals in het geval van een lopend onderzoek, audit of andere juridische aangelegenheid):

Klantaccountgegevens die zijn opgeslagen in onze klantrelatiebeheersystemen worden over het algemeen bewaard tot 7 jaar na sluiting van uw account, ongeacht eventuele verjaringstermijnen en bewaarplichten die worden opgelegd door toepasselijke wetgeving. Factuurgegevens, inclusief hun digitale equivalent, kunnen door VClerk langer in identificerende vorm worden bewaard voor boekhoudkundige, fiscale en auditdoeleinden, afhankelijk van en in overeenstemming met de toepasselijke belastingwetgeving.

Uw communicatie met de klantondersteuningsteams van VClerk kan tot 3 jaar na het sluiten van uw account worden bewaard.

Afgezien van het bovenstaande zullen wij binnen 60 dagen na de sluiting van uw account andere klantaccountgegevens verwijderen of zodanig transformeren dat zij niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Hoe U Keuzes Kunt Maken Over Uw Klantaccountgegevens 

Verzoeken over uw gegevens kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@vclerk.com of door contact op te nemen met de Klantenservice.

Uw Account Sluiten En Verwijderen: Om sluiting of verwijdering van uw VClerk-account aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@vclerk.com of contact opnemen met ons Customer Support Team. U dient te weten dat het sluiten en/of verwijderen van uw account tot gevolg heeft dat u permanent de toegang tot uw account en de gegevens in de account verliest. Wij wijzen u erop dat bepaalde aan uw account gekoppelde gegevens niettemin op de servers van VClerk kunnen blijven staan in een geaggregeerde vorm waarmee u of uw eindgebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd. Evenzo worden gegevens, inclusief persoonlijke informatie, die aan uw account zijn gekoppeld en die wij voor juridische doeleinden of voor noodzakelijke bedrijfsactiviteiten moeten bewaren (zie het gedeelte ” Hoe Lang We Uw Klantaccountgegevens Bewaren ” hierboven), na het sluiten van de account bewaard totdat zij niet langer nodig zijn.

Promotionele Communicatie: U kunt ervoor kiezen geen promotionele e-mails van VClerk te ontvangen door de afmeldings- of opt-out-instructies in die e-mails te volgen. U kunt zich ook afmelden door contact op te nemen met ons Klantenondersteuningsteam. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor promotionele communicatie, wij u nog steeds niet-promotionele berichten kunnen sturen met betrekking tot zaken als updates van onze servicevoorwaarden of privacykennisgevingen, beveiligingswaarschuwingen en andere kennisgevingen met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van onze producten en diensten.

Cookies en Traceertechnologieën: Hoe u keuzes maakt over cookies en andere trackingtechnologieën is afhankelijk van het type cookie of trackingtechnologie dat wordt gebruikt. Voor meer informatie over hoe u uw voorkeuren voor cookies en trackingtechnologieën kunt beheren, verwijzen wij u naar onze Cookie Notice.

Andere Keuzes Over Uw Klantaccountgegevens: Bovendien kunt u andere keuzes met betrekking tot uw Klantaccountgegevens kenbaar maken (d.w.z. toegang tot, bijwerken, wissen, overdragen, beperken van het gebruik ervan of intrekken van toestemming voor het gebruik ervan) door contact op te nemen met privacy@vclerk.com.

Wanneer verzamelen en verwerken wij Eindgebruikersgegevens? 

Als u een eindgebruiker bent van producten of diensten van VClerk en geen directe klant van ons, dient u verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te richten aan de betreffende product- of dienstaanbieder, in overeenstemming met het eigen privacybeleid van die aanbieder.  Wij kunnen informatie uit interacties op onze diensten opslaan om deze in de toekomst te verbeteren.  

Hoe Vclerk De Persoonlijke Gegevens Van Uw Eindgebruikers Verwerkt en Waarom 

De persoonlijke gegevens van uw eindgebruikers, zoals naam, telefoonnummer en e-mail, worden niet opgeslagen in VClerk.  Ons systeem vereist niet dat eindgebruikers zich aanmelden om de video widget te kunnen gebruiken.  Video-opnamen kunnen echter worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om te helpen bij het verbeteren van onze diensten.

Wij noemen de informatie die is opgeslagen uit interacties op onze diensten Eindgebruikersinformatie. 

In bepaalde rechtsgebieden, zoals de EER, wordt in de wetgeving inzake gegevensbescherming (ook wel privacy genoemd) onderscheid gemaakt tussen “verwerkingsverantwoordelijken” en “verwerkers” van persoonsgegevens. Wanneer wij Eindgebruikersinformatie verwerken, treden wij in veel opzichten op als een verwerker, d.w.z. wij maken verbinding met het gesprek om de interactie mogelijk te maken, maar wij kunnen in andere opzichten optreden als een voor de verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij bepaalde Eindgebruikersinformatie gebruiken in het kader van het oplossen van problemen en het opsporen van problemen met het netwerk.

Welke Eindgebruikersinformatie Wij Verwerken en Waarom 

Het is mogelijk dat wij bepaalde Eindgebruikersinformatie, d.w.z. opnames van gesprekken, moeten gebruiken in het kader van het oplossen van problemen en het opsporen van problemen met het netwerk. Wij leggen de persoonlijke informatie van uw eindgebruikers niet vast en slaan deze niet op, en kunnen en willen deze dan ook niet verkopen of delen met derden voor de eigen zakelijke belangen van die derden.

Bovendien kunnen records met Eindgebruikersinformatie ook worden gebruikt voor het opsporen of oplossen van problemen of in verband met onderzoeken naar beveiligingsincidenten, alsmede voor het opsporen en voorkomen van spam of frauduleuze activiteiten, en het opsporen en voorkomen van netwerkexploits en -misbruik.

Hoe Lang Bewaren We De Inhoud Van De Eindgebruiker en Het Maken Van Keuzes Over De Persoonlijke Informatie Van De Eindgebruiker 

Eindgebruikersinformatie wordt opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via privacy@builton.dev voor meer informatie.

Als u ons opdracht geeft uw eigen gegevens te verwijderen, zullen wij dat doen. Het kan tot 30 dagen duren voordat de gegevens volledig verwijderd zijn. In sommige gevallen kan een kopie van deze gegevens, inclusief de persoonlijke informatie die erin is opgenomen, toch worden bewaard om noodzakelijke functies uit te voeren, zoals facturering, factuurreconciliatie, probleemoplossing en het opsporen, voorkomen en onderzoeken van spam, frauduleuze activiteiten en netwerkexploits en -misbruik. Soms doen zich juridische zaken voor die ook vereisen dat wij gegevens bewaren, inclusief gegevens die persoonlijke informatie bevatten. Deze zaken omvatten rechtszaken, verzoeken om rechtshandhaving of overheidsonderzoeken. Als wij hiertoe genoodzaakt zijn, zullen wij de betreffende gegevens verwijderen zodra wij niet langer wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Wij kunnen echter getransformeerde eindgebruikersinformatie bewaren, zodat uw eindgebruiker niet kan worden geïdentificeerd.

Wanneer En Waarom Wij Uw Persoonlijke Informatie Of De Persoonlijke Informatie Van Uw Eindgebruikers Delen

Wij verkopen uw Klantaccountgegevens niet door aan derden en staan niet toe dat deze gegevens door derden worden gebruikt voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij u ons daarom vraagt of ons daarvoor uw toestemming geeft. Verder verkopen wij de persoonlijke gegevens van uw eindgebruikers niet. En wij delen deze niet met derden voor hun eigen marketing- of andere doeleinden, tenzij u ons hiertoe opdracht geeft.

Hieronder vindt u de verschillende scenario’s waarin wij uw gegevens met derden kunnen delen.

Externe dienstverleners of consultants: VClerk schakelt bepaalde externe dienstverleners in om bepaalde gegevensverwerkingsfuncties namens ons uit te voeren. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot of gebruiken deze gegevens om diensten aan ons te leveren en moeten redelijke garanties bieden dat zij de gegevens op de juiste wijze zullen beveiligen. Wij kunnen de Eindgebruikersinformatie delen met sub-verwerkers die helpen bij het verlenen van onze diensten, of indien nodig om optionele functionaliteit te bieden zoals transcripties. Een actuele lijst van onze sub-verwerkers vindt u hier.

Naleving van wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw persoonlijke informatie of die van uw eindgebruikers bekendmaken aan een derde partij als (i) wij redelijkerwijs van mening zijn dat bekendmaking wordt afgedwongen door toepasselijke wet- en regelgeving, een juridisch proces of een verzoek van de overheid (inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving), (ii) om onze overeenkomsten en ons beleid af te dwingen, (iii) om de veiligheid of integriteit van onze diensten en producten te beschermen, (iv) om onszelf, onze andere klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten, (v) om te reageren op een noodgeval waarvan wij te goeder trouw menen dat dit vereist dat wij gegevens openbaar maken om te helpen bij het voorkomen van overlijden of ernstig lichamelijk letsel, of (vi) om technische problemen op te lossen. Als VClerk wettelijk verplicht is persoonlijke gegevens van u of uw eindgebruiker openbaar te maken, zullen wij u op de hoogte stellen van de eis tot openbaarmaking, tenzij dit bij wet verboden is. Verder maken wij bezwaar tegen verzoeken die naar onze mening niet op de juiste wijze zijn gedaan.

Filialen: Wij kunnen uw persoonlijke informatie of de persoonlijke informatie van uw eindgebruikers delen met een filiale onderneming, zoals een dochteronderneming van VClerk. Wij en onze dochterondernemingen zullen de informatie alleen gebruiken zoals beschreven in deze kennisgeving.

Bedrijfsoverdrachten: Als we een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis doormaken, kunnen gegevens die we van u verzamelen deel uitmaken van de activa die worden overgedragen of gedeeld in verband met het due diligence-onderzoek voor een dergelijke transactie. Een eventuele overnemer of opvolger van VClerk kan gegevens blijven verwerken in overeenstemming met deze kennisgeving.

Geaggregeerde, gepseudonimiseerde of gedeïdentificeerde gegevens: Wij kunnen ook gegevens delen met derden als de gegevens gepseudonimiseerd, gedeïdentificeerd of geaggregeerd zijn op een manier zodat ze niet kunnen worden gebruikt om u of uw eindgebruikers te identificeren.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten de EER en Zwitserland. Wanneer u gebruik maakt van ons dashboard of onze andere producten en diensten, kan persoonlijke informatie van u en uw eindgebruikers die door VClerk is verwerkt, worden overgedragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld, inclusief de Verenigde Staten. Die landen kunnen regels voor gegevensbescherming hebben die afwijken van die van uw land. Wij zullen echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven volgens de normen die in dit Privacybeleid worden beschreven. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen recht hebben op toegang tot uw Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde Besluitvorming 

VClerk kan geautomatiseerde besluitvorming toepassen met gebruikmaking van een verscheidenheid aan signalen die zijn afgeleid van accountactiviteit om Klanten te helpen hun organisaties te verbeteren. Deze besluitvorming wordt alleen ingeschakeld op verzoek van de Klant en heeft, in overeenstemming met de GDPR-wetgeving, geen schade of rechtsgevolgen voor de eindgebruiker.

Behandeling Van Geschillen In Verband Met Onze Praktijken Inzake Gegevensbescherming 

Wij hopen dat wij eventuele geschillen in verband met onze praktijken inzake gegevensbescherming onderling kunnen oplossen. U kunt uw bezorgdheid of geschil kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ons Privacy Team op privacy@vclerk.comof door ons een brief te sturen naar:  VClerk Tordenskioldsgate 3 0160 Oslo Noorwegen.

Hoe Wij Persoonlijke Informatie Beveiligen 

Wij gebruiken passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van persoonlijke informatie zowel online als offline te beschermen. Deze maatregelen variëren naargelang de gevoeligheid van de persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan en de huidige stand van de technologie. Wij nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken, ook over passende beveiligingscontroles beschikken.

Houdt u er rekening mee dat geen enkele dienst compleet beveiligd is. Hoewel wij ernaar streven uw gegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacking, gegevensverlies of een datalek zich nooit zullen voordoen.

Om de vertrouwelijkheid van uw account te beschermen tegen onbevoegd gebruik van uw account, moet u uw accountwachtwoord en API Sleutels vertrouwelijk houden en ze niet openbaar maken of delen met onbevoegde personen – dit omvat het per ongeluk distribueren ervan in een binary of het controleren ervan in bronbeheer. Laat het ons meteen weten indien u vermoed dat uw wachtwoord of Auth Token gecompromitteerd of misbruikt is. Voor instructies om uw wachtwoord te wijzigen, volgt u de link “Wachtwoord vergeten” op onze aanmeldingspagina.  Neem contact op met ons Klantenserviceteam als u vragen hebt.

Andere Informatie Die U Misschien Nuttig Vindt 

Hier vindt u nog wat andere informatie over onze privacypraktijken, zoals hoe wij omgaan met bepaalde soorten gegevens, zoals gegevens van kinderen, wat u kunt verwachten wanneer wij onze kennisgeving wijzigen en de rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonlijke informatie.

Informatie over Kinderen 

We staan niet bewust toe dat kinderen (jonger dan 13 jaar in de VS of 16 jaar in de EER) zich aanmelden voor een VClerk-account. Als wij ontdekken dat een minderjarige zich heeft aangemeld voor een VClerk-account, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de persoonlijke informatie van die persoon onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u denkt dat een minderjarige zich heeft aangemeld voor een VClerk-account, neem dan contact met ons op via privacy@vclerk.com.

Wijzigingen In Onze Privacyverklaring 

Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, passen we de datum “Inwerkingstreding” boven aan deze verklaring aan en kunnen we aanvullende kennisgevingen doen, bijvoorbeeld op de startpagina van de VClerk-website, op de aanmeldingspagina van het dashboard of via het e-mailadres dat we van u hebben opgeslagen. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot wijzigingen die wij aanbrengen in deze verklaring en uw toestemming vragen voor wezenlijke wijzigingen als dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Rechtsgrondslag voor De Verwerking Van Persoonsgegevens (enkel EER) 

Indien u zich in de EER bevindt, is onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Normaal gezien zullen wij echter alleen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer wij de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te sluiten, of wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en niet zwaarder weegt dan uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden, of wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen wij ook wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, zoals in het geval dat wij persoonsgegevens van u opvragen in het kader van een overheidscontrole of als reactie op een verzoek van de rechtshandhavingsinstanties.

Indien u vragen hebt over of meer informatie wenst over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vclerk.com.